Browsing archived posts:
Odběr vzorků včelí měli

Vzorky řádně vysušené, zbavené včel se letos budou odevzdávat přímo zdravotnímu ref. Jaromíru Heczkovi ve Včelařském domě v sobotu, dne 30 ledna 2021 mezi 15 – 17 hodinou. Případně vzorky pošlete po úsekovém důvěrníkovi. Vzorky je třeba zabalit prodyšně, nejlépe do kelímku např z jogurtu a označit zboku na kelímku jménem, číslem stanoviště, číslem chovatele […]