Všichni včelaři

Vzorky řádně vysušené, zbavené včel odevzdejte svým úsekovým důvěrníkům do 31. ledna 2022. Případně můžete vzorky odevzdat zdravotnímu referentu J. Heczkovi na Výroční schůzi ZO, dne 5. února. Vzorky je třeba zabalit prodyšně, nejlépe do kelímku např z jogurtu a označit zboku na kelímku jménem, číslem stanoviště, číslem chovatele a počtem vzorkovaných včelstev. Podává se směsný vzorek z každého stanoviště zvlášť. Podání vzorků na veterinu je stále povinný!

Kontakt na Jaromíra Heczka: Tel:774573509
jaromir.1@seznam.cz