Všichni včelaři

Vzorky řádně vysušené, zbavené včel odevzdejte svým úsekovým důvěrníkům nejpozději do 6. února 2023. Případně můžete vzorky odevzdat zdravotnímu referentu J. Heczkovi. Vzorky je třeba zabalit prodyšně, nejlépe do kelímku např z jogurtu a označit zboku na kelímku jménem, číslem stanoviště, číslem chovatele a počtem vzorkovaných včelstev. Podává se směsný vzorek z každého stanoviště zvlášť. Podání vzorků na veterinu je stále povinné!

Kontakt na Jaromíra Heczka: Tel:774573509
jaromir.1@seznam.cz