Odevzdávejte svým úsekovým důvěrníkům do 4. února 2020. Případně přímo zdravotnímu referentu Jaromíru Heczkovi (tel: 774573509) do 8. února. Vzorky nejlépe uložit do plastových kelímků např z jogurtu a uzavřít prodyšnou látkou. Označit jménem, číslem chovatele a číslem stanoviště, počtem včelstev. Děkujeme!