Proběhne dne dne 5. února 2022 – v rámci Výroční členské schůze (od 16 hodin) bude probíhat výplata dotace na zazimovaná včelstva 1.D. Zároveň budou vybírány členské příspěvky ZO ČSV Těrlicko. Účast je tedy nutná! Pokud se někdo nemůže zúčastnit, je třeba poslat zástupce s vámi podepsanou plnou mocí.

Plná moc byla součástí časopisu Včelařství č.8/2021. Je také ke stažení na této adrese: https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/plna-moc-pro-cleny-2021-vyplnitelna.pdf

František Glombek