Vážené včelařky a včelaři,

požadavky na dotaci 1.D. (Podpora včelařství) odevzdávejte do 5. září svým úsekovým důvěrníkům (případně přímo mě do 15. září 2021). Potřebné dokumenty i nápověda  jsou v časopise Včelařství 8/2021, který všichni jakožto členové ČSV dostáváte.

Je třeba předložit:

  • požadavek na dotaci 1.D.
  • Podklady pro statistiku
  • Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (případně kopii, pokud jste podali hlášení elektronicky)

Žádám vás o pečlivost při vyplňování formulářů!

Děkuji Glombek František, jednatel