Zápisy ze schůzí ZO Těrlicko

Zápis VS únor 2018

Zápis VS březen 2018

Zápis VS leden 2018

 

 

 

Zápis_VS prosinec 2017

Členská schůze 21.11.2017

Ostatní oznámení a nařízení

novelizace zákona o rostlinolékařské péči

Metodika ošetřování včelstev pro rok 2018

Zápis z jednání včelařů MSK 1.11.2017

Podpora včelařství v MSK v roce 2017

Zápis z jednání včelařů MSK 1.11.2017