Vzorky včelí měli

Odevzdávejte svým úsekovým důvěrníkům do 4. února 2020. Případně přímo zdravotnímu referentu Jaromíru Heczkovi (tel: 774573509) do 8. února. Vzorky nejlépe uložit do plastových kelímků např z jogurtu a uzavřít prodyšnou látkou. Označit jménem, číslem chovatele a číslem stanoviště, počtem včelstev. Děkujeme!

Členská schůze ZO

spojená s výplatou dotace 1.D se koná dne 23. listopadu 2019, v Kulturním domě Hradiště, od 16 hodin. Program: Pojednání o zdravotní situaci včelstev, dokončení léčení včelstev – možno se domluvit na ošetření aerosolem, výplata dotace 1.D na zazimované včelstva, ostatní informace. Ǔčast všech nutná !

KURZ CHOVU MATEK

Zveme zájemce na kurz chovu včelích matek. Kurz se bude konat dne 18. května u př. Jaromíra Heczka v Hradišti. Kurzovné činí 50,- Kč. Přihlásit se můžete na emailu: jaromir.1@seznam.cz, nebo telefonicky : 774 573 509