Členská schůze ZO

spojená s výplatou dotace 1.D se koná dne 23. listopadu 2019, v Kulturním domě Hradiště, od 16 hodin. Program: Pojednání o zdravotní situaci včelstev, dokončení léčení včelstev – možno se domluvit na ošetření aerosolem, výplata dotace 1.D na zazimované včelstva, ostatní informace. Ǔčast všech nutná !

KURZ CHOVU MATEK

Zveme zájemce na kurz chovu včelích matek. Kurz se bude konat dne 18. května u př. Jaromíra Heczka v Hradišti. Kurzovné činí 50,- Kč. Přihlásit se můžete na emailu: jaromir.1@seznam.cz, nebo telefonicky : 774 573 509

Výroční schůze

Se koná dne 16. února v Kulturním domě Hradiště, od 13 hodin. Program bude upřesněn na místě. Na schůzi se budou rovněž podepisovat žádosti o dotaci na ošetření včelstev aerosolem, které bylo prováděno v prosinci 2018. Všichni členové ZO jsou zváni !

Odběr vzorků včelí měli

Vzorky řádně vysušené, zbavené včel odevzdávejte úsekovým důvěrníkům, případně přímo zdravotnímu ref. Jaromíru Heczkovi. Nejzasší termín pro odevzdání je 5. únor 2019. Vzorky je třeba zabalit prodyšně, nejlépe do kelímku např z jogurtu a označit zboku na kelímku jménem, adresou, číslem stanoviště a číslem chovatele. Podává se směsný vzorek z každého stanoviště zvlášť.