Vývoj jde stále kupředu. Kdysi mohli zkušení praktici během zimního období pozorovat životaschopnost svých včelstev poslechem, případně dotekem horních louček

Read More