nezařazené

Po ukončení nouzového stavu způsobeného pandemií chřipky se opožděně konala výroční schůze. Přítomní: 34 členů a 2 hosté schůzi řídil

Zápis z Výroční volební členské schůze