Již 80 let organizované spolkové činnosti oslaví těrličtí včelaři. Historie se začala psát roku 1936 a i přes různé tendence v současném českém včelařství, stojí ZO Těrlicko na pevných základech. Slavnostní schůze u příležitosti 80 let spolku se koná v sobotu 17. září od 13:30 hodin, v požární zbrojnici Těrlicko.