Za již zcela jarního počasí, dne 10. března 2024, proběhla Výroční členská schůze těrlických včelařů. Schůze se konala v Kulturním

Read More