Za již zcela jarního počasí, dne 10. března 2024, proběhla Výroční členská schůze těrlických včelařů. Schůze se konala v Kulturním domě v Hradišti.

Akce se zúčastnilo 28 členů spolku a 16 hostů. Svou návštěvou nás poctil i starosta obce Těrlicko Ing. David Biegun. Další hosté byli naši přátelé z včelařských organizací Ustroň (PL), Český Těšín, Kysucké Nové Mesto, Havířov, Lubno a Dzięgiełów (PL).Po oficiálním zahájení se ujal slova předseda našeho spolku Ing. Josef Parzyk. Hovořil o našich aktivitách na společenských akcích, pořádaných obcí Těrlicko, poděkoval starostovi obce za finanční podporu, poděkoval rovněž výboru ZO za dobrou splupráci, vyzdvihl práci včelmistra Stanislava Skurzoka. Následovaly zprávy jednotlivých členů výboru. Předseda KRK, Jaromír Modlitba, konstatoval, že činnost výboru probíhala dle plánu činnosti.

Diskuzi zahájil starosta obce Ing. D. Biegun. Pozdravil přítomné včelaře, hovořil o udržitelnosti včelařství, o podpoře budování kladného vztahu k včelaření i přírodě obecně u mladé generace. Dále vysvětlil problematiku okolo zamítnuté dotace na renovaci Včelařského domu – z důvodu nevyřešených vlastnických práv pozemku. Zmínil se také o plánované dálnici, která má protnout obec Těrlicko. Zatím je vše v řešení správních orgánů. Přítel Supik, předseda těšínské ZO hovořil o výskytu moru včelího plodu na území Těšína, o bohaté společenské aktivitě spolku. Přátelé z Kysuc mají podobně jako my citelné úhyny včelstev na varoázu a také již zaznamenali výskyt sršně asijské na Slovensku. Přátelé z Ustroně nás pozvali na oslavu 95 let od založení spolku (září 2024). Přítel Koval z Lubna uvedl, že celé území, patřící pod ZO je v ochranném pásmu z důvodu moru včelího plodu, měli také pozitivní nálezy, pozvali nás na Včelařský den (17.7). Prezes včelařů z Dzięgiełówa nás pozval na Dni miodu (27/7) a také na výroční schůzi (23/3). Zdravotní situace včelstev je u nich dobrá. Jednatel ZO Havířov uvedl, že včelařům uhynulo 65 včelstev a mor v organizaci není. Zdravotní referent z těšínské organizace př. Vojtíšek hovořil o nutnosti změny metodiky potírání varoázy.Součástí schůze bylo schválení plánu činnosti na rok 2024 a jednohlasně bylo rovněž schváleno usnesení z výroční schůze. Předsedou návrhové komise byl E. Galuszka.


Zapsal František Glombek