Včelaři spadající pod ZO ČSV Těrlicko, žádosti dotačního programu 1.D. odevzdávejte svým úsekovým důvěrníkům, případně přímo mě. Nejpozději do 15. září 2019 ! Návod k vyplnění ve včelařství 8/2019. Je možno přiložit registrační list chovatele: „Hlášení počtu včel a umístění stanovišť“ pro ústřední evidenci včel. Hlášení je možno podat i pomocí webového formuláře (návod ve Včelařství 7/2019)

Prosím o důkladnost a správnost při vyplnění žádosti !!!

Glombek František