Dne 27. února se konala výroční členská volební schůze Základní organizace včelařů v Těrlicku. Schůze
se konala v sále hasičské zbrojnice v Těrlicku. Slavnostní schůze se zůčastnila starostka obce Těrlicko
Mgr. Lýdie Vašková a rovněž hosté z našich družebních organizací. Předseda nám připomněl uběhlých
pět let činnosti organizace a nastínil plány pro letošní rok. Rovněž byl zvolen nový výbor organizace
pro budoucí pětileté období. Nákazový referent Jaromír Skokan oznámil stav zamoření včelstev roztočem
varroa destruktor u jednotlivých chovatelů včelstev. O dalším průběhu a nařízení léčení včelstev v rámci
ZO budou uvědomění úsekoví důvěrnící až po zasedání OV ČSV Karviná 4.3.2010.

Předseda připomněl vývoj členské základny v posledních letech. Rok 2006 měla naše organizace
62 členů a jednoho neorganizovaného včelaře, počet včelstev: 343. V roce 2007 62 členů, dva neorganizovaní
a 359 včelstev. V roce 2008 činila základna rovněž 62 členů + 2 mimo organizaci a 348 včelstev. V roce 2009
bylo 62 členů a 3 neorganizovaní, včelstva byly navýšeny
do počtu 402.

Rovněž přednesli zdravici hosté z družebních organizací a paní starostka. Jako první vystoupila starostka
OÚ Těrlicko Mgr. Vašková. Předala zdravicí naší výroční schůzi. Poděkovala funkcionářům ZO výboru
za starostlivost o dobrý zdravotní stav včelstev s přáním hodně zdraví a úspěchů. Další z hostů byl př.Niemec
ze ZO Č.Těšín. Představil svou organizaci (členská základna a zazimované včelstva) vyzdvihl družební spolupráci
v rámci ZO. Další z hostů byl předseda Kola Dziegielow Mgr. Waszut. Hovořil o velmi úzké spolupráci
mezi našimi organizacemi v rámci družební dohody, představil členskou základnu a pozval zástupce naši ZO
na oslavu 40.výročí založení Kola,která se koná 13.3.2010 v Dziegielowie v hasičské zbrojnici.
Další host – předseda ZO Lubno př. Pavlásek představil členskou základnu ,poděkoval za družební spolupráci
mezi našimi ZO ,předal Plán činnosti na rok 2010 a pozval na výroční volební členskou schůzi na 28.2.2010.
Za delegáty z družební organizace ZO SZV Kysucke Nove Mesto pronesl zdravici, představil členskou základnu
a poděkoval za velmi dobrou družební spolupráci ing. Raček. Ze spřátelené ZO organizace Albrechtice
přednesl zdravici a představil členskou základnu předseda ZO př. Wrana. Jako poslední diskutující
host byl pokladník ze spřáteleného Kola Ustron.Vyzdvihl naše velmi úzké vztahy v rámci výměny
zkušenosti při léčení včelstev a osvětové činnosti.

Děkujeme všem přátelům za účast na slavnostní schůzi a přejeme hodně úspěchů v letošním roce.
F. Glombek