Nový výzkum odhalil, že včely přesně regulují teplotu uvnitř svých úlů, aby určily, jakou práci jejich mláďata budou provádět ve včelstvu, když dospějí. Tajemství úspěchu včel bylo objeveno. Hluboko uvnitř jejich úlů žije speciální druh včel, které fungují jako živé

radiátory, ohřívající a ovládající komplexní sociální strukturu včelstva. Bylo zjištěno, že „Včely Ohřívačky“ hrají klíčovou a dosud nedoceněnou roli v přežití včelstev včely medonosné.Použitím nové technologie, která umožňuje vědcům vidět teplotu uvnitř včelích úlů, byli výzkumníci schopni vidět, jak včely ohřívačky používají vlastní tělíčka, aby umožnily unikátní podobu ústředního vytápění v úlu.

bees_159Zjistili, že tyto specializované včely, jejichž tělesná teplota jsou výrazně vyšší než ostatních včel nejen udržují teplo, ale také vytvářejí sociální uspořádání ve včelstvu.

Včely a další sociální hmyz, jako jsou mravenci, si dělí role v kolonii, takže každý jedinec má specifickou roli, která je prospěšná kolonii jako celku. Je to právě tato dělba práce, která dovoluje včelám, aby se staly tak úspěšné a chovat se jako vysoce organizovaný, jediný „superorganismus“ než jen shluk sobeckých jednotlivců. Včely Ohřívačky jsou odpovědné za udržování teploty plodového hnízda v úlu, kde jsou mladé včely, známé jako kukly, uzavřené ve voskových buňkách, kde se vyvíjejí v dospělé včely.

Vědci zjistili, že včely ohřívačky jemně mění teplotu každé vyvíjející se kukly asi o stupeň a tato malá změna určuje, jaký druh včely se z nich stane. Ty, které se chovají při 35°C se promění v inteligentní včely létavky, jež opouštějí hnízdo pro hledání nektaru a pylu. Ty které se chovají při 34 ° C se líhnou jako včely „hospodyně“, nikdy neopustí plodiště a provádějí práce jako je krmení larev a čištění hnízda.

Profesor Jürgen Tautz, vedoucí včelí skupiny na univerzitě ve Würzburgu, v Německu, řekl že toto dovolí včelám ohřívačkám kontrolu jaký druh práce včela plní když dospěje a tak zajistí, že je vždy dost včel pro plnění jednotlivých rolí v kolonii.

„Včely ovládají prostředí kde žijí tak, aby zajistily plnění potřeb ve včelstvu.“ „Každá včela ve včelstvu vykonává jinou profesi – jsou tam včely strážkyně, včely stavitelky hnízda, včely starající se o plod, včely ošetřující matku a včely létavky, nosící potravu „Tím, že opatrně regulují teplotu každé kukly, mění způsob jakým se vyvíjí a pravděpodobnost jakou bude plnit roli, když se vylíhne jako dospělec.“

Výsledky budou zveřejněny později v tomto měsíci v Invisible World v nové sérii BBC Richard Hammonda, kde se nová technologie používá pro letmý pohled do v minulosti neviditelných světů. Termovizní kamery ukazují, jak jednotlivé včely ohřívačky zahřívají hnízdo přesně na správnou teplotu. Tím, že stahují svaly, které normálně pohání křídla, včely ohřívačky zvyšují teploty svých těl až na 44 ° C – téměř o 10 stupňů vyšší, než normální včela.

Potom zalezou do prázdné buňky v plodišti, aby předávaly teplo do okolních buněk, kde se vyvíjejí včelí kukly. Voskové buňky také pomáhají šířit teplo po zbytku úlu. V minulosti včelaři viděli tyto prázdné buňky jako nežádoucí a pokusili se chovat včelích matky, které je nenechaly prázdné, ale profesor Tautz teď tvrdí, že jsou podstatnou součástí zajištění zdravotního stavu včelstva. Teplo je pro včely podstatné, neboť potřebují tělesnou teplotu kolem 35° C, aby mohly létat. Včel Ohřívaček, jejichž počet může být od několika až mnoha stovek v závislosti na venkovní teplotě a velikosti úlu, se tlačí na jednotlivé buňky k navýšení teploty každé kukly, aby bylo zajištěno, že se vyvine ve správný druh včel.

Profesor Tautz dodal: „stará myšlenka byla, že kukly v plodovém hnízdě produkují teplo a včely se stěhují tam, aby jim bylo teplo, ale to, co jsme viděli je to, že tam jsou dospělé včely, které jsou odpovědné za udržování teploty. „složí křídla tak, aby svaly běžely na plný výkon bez pohybu křídel a to jim umožňuje zvýšit svou tělesnou teplotu extrémně vysoko. „Jejich tělesná teplota může dosáhnout až 44 stupňů Celsia. Teoreticky by se měly uvařit v této teplotě, ale nějak jsou schopny odolat této vysoké teplotě.

„Jedna včela ohřívačka zalezlá v buňce může předat teplo do 70 kukel kolem. To je ústřední topení pro včelstvo. „Teď když víme, že tyto prázdné buňky jsou důležité, včelaři se mohou vyhnout selekci matek, které nenechávají tyto buňky prázdné. To může pomoci zajistit, aby včelstva mohla regulovat svou teplotu správně a mít správný poměr jednotlivců.

“ Teplota jak je známo má vliv na rozvoj mláďat u jiných živočišných druhů. U krokodýlů je sex vylíhnutých určuje průměrná teplota vajec v průběhu klíčového bodu v inkubační době, takže pokud je držena nad 34,5 ° C potomek bude mužského pohlaví. Mnoho druhů ryb a želv také používají teplotu k určení pohlaví svých mláďat. Dr. David Aston, předseda technického a environmentálního výboru britské asociace včelařů řekl: „Nikdy nebyl dobrý důvod pro přítomnost jednotlivých prázdných buněk na ploše plástu.“ „Teď profesor Tautz poskytl vysvětlení a včelaři se budou dívat blíže na plodové plásty, aby mohli pozorovat včely ohřívačky v práci.“ Neviditelný svět Richarda Hammonda začne na „BBC One“ 16. března. Epizoda s včelami ohřívačkami bude ukázána 23. března.