I během měsíců, kdy včelaře zaměstnává práce na včelnici
a na zahradě si naši členové našli čas na setkání s přáteli.
Všude se jim dostalo vřelého přivítání a pohoštění.
Navštívíli jsme naše přátele na Slovensku, v Polsku,
v nedalekém Lubnu. Ne všude byl přítomen fotograf,
tak přinášíme jen krátké ohlédnutí za uplynulým létem.

111    Účastníci výletu naší organizace na pozvání včelařů z družební organizace ZO Kysucké Nove Mesto na polní mši v prostoru Skansenu na Vychylovce.

112Toto je pohled na farní kostel na Vychylovce,kde se vedle konala mše pod širákem.

117 Přítel Janko Šadlák, přebírá vysvěcený dřevoryt  patrona včelařů sv. Ambrože,dar od faráře Šadláka.
105Na pozvání výboru Kola Dziegielow jsme se zůčastnili včelařské neděle, která se koná pravidelně vždy  poslední neděli v červenci. Na snímku je vstupní brána do aerálu Včelí miastečko.

 

121  Členové výboru ZO Těrlicko na své první schůzi výboru dne 4.8.2009 před jěště ne zcela
dokončeným včelařským domem.

Již v našem Včelařském domě jsme oslavili životní jubileum naší pokladní ZO Štěpánky Fukalové