Ano vskutku inovátor a velmi vytrvalý řečník je Martin Kobliha z Jihlavska. Reprezentuje  již čtvrté pokolení ve své včelařské rodině. A jsou opravdu vynalézavá a pokroková rodina. Jejích úly mají v nástavcích otvory cca 12 cm pro dobré větrání a těsný kontakt včelstva s vnějšími klimatickými podmínkami. Tento vynález je jejich patentově chráněný vynález. Kdo má chuť a odvahu, nechť vyzkouší chovat včely s okny dokořán. Posluchačů bylo na přednášce hodně, jistě to bylo poutavé povídání a možná také inspirace..

–fg