Každoročně v podzimních měsících se scházejí včelaři, chovající včely v úlech typu dadant na různých místech naší republiky. Letošní setkání

Read More