Po ukončení nouzového stavu způsobeného pandemií chřipky se opožděně konala výroční schůze.


 • Přítomní: 34 členů a 2 hosté
 • schůzi řídil jednatel Fr. Glombek

V programu schůze přednesli své zprávy předseda E. Galuszka, zdravotní referent J. Heczko, pokladník Miloš Havlíček, hospodář J. Rychlý, za kontrolní komisi J. Modlitba.

Plán činnosti na letošní rok byl schválen jednohlasně, usnesení z výroční schůze schválilo 33 členů, 1 člen se zdržel.


Hlavním bodem programu byla volba nového výboru organizace. Nový výbor tvoří:

 • Předseda: Ing Petr Klimša
 • Místopředseda: Eduard Galuszka
 • Jednatel: František Glombek
 • Pokladník: Ing Miloš Havlíček
 • Hospodář: Jaromír Rychlý
 • Zdravotní referent: Jaromír Heczko
 • Osvětový referent: Kateřina Danková
 • Chovatelský referent: Ing Andrej Migaľa

Kontrolní komise:

 • Předseda: Jaroslav Modlitba,
 • členové: Jaromír Skokan
 • členové: Jan Krčmář

Důvěrníci:

 1. Adam Wantulok
 2. Stanislav Skurzok
 3. Petr Šveda
 4. Josef Sliwka
 5. Waldemar Niemczyk
 6. Karel Bubík
 7. Kamil Stoklasa
 8. Jan Holka