Valdemar Niemczyk, dlouholetý důvěrník v naší organizaci oslavil v dobrém zdraví své osmdesáté narozeniny. Pracoval v Třineckých železárnách v mechanických dílnách – v kovárně. Práce se včelami je pro něj dlouholetý koníček a doufám, že mu elán ještě dlouho vydrží!

V rámci prosincové schůze výboru ZO proběhla oslava Valdemarových narozenin. Přináším z akce krátkou fotoreportáž.