Žádosti o dotaci 1.D podávají členové základní organizace svým důvěrníkům, případně přímo mě – NEJPOZDĚJI DNE 16.9.2020 !!! Podklady najdete ve včelařství 8/2020 a dále 9/2020 – vždy ve vnitřní příloze. Žádám o řádné vyplnění žádosti i statistiky a také přiložení hlášení včelstev na evidenci do ČMSCH.


NEČLENOVÉ ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ MOHOU LETOS POŽÁDAT O DOTACI POUZE PŘÍMO NA SEKRETARIÁTU RV ČSV – Křemencova 8, 115 24, Praha 1 !!!


Glombek František