Již tuto sobotu, čili 21. října 2023, bude naše organizace hostitelem zástupců družebních organizací z Českého Těšína, Lubna, Kysuckého Nového Mesta a Dziengielowa. Setkání se koná u příležitosti podpisu Družební dohody na rok 2024. Patronát nad zdárným průběhem celé akce má náš nový předseda Josef Parzyk a také místopředseda Eduard Galuszka. Těšíme se na setkání s přáteli!

Za výbor ZO František Glombek