aktualizováno dne 4.4.2024

Delegace z naší ZO se zúčastnila Výroční schůze našich polských přátel, která se konala dne 23. března 2024. Jednalo se o Josefa Parzyka, Eduarda Galuszku, Jaromíra Skokana a Františka Glombka. Dostalo se nám vřelého přivítání a pohoštění, za což srdečně děkujeme! Ze setkání přináším několik fotografií.