mednik0_ED Přináším další díl metodiky včelaření v Eurodadantu. Hlavní sezóna a období, kdy je třeba včelkám věnovat nejvíce času a péče začíná v době rozkvětu ovocných stromů, následně řepky a dalších nektarodárných rostlin. Většinou při květu třešní a nejpozději při rozkvětu hrušní je potřeba nasadit první medníkový nástavek. Pro ilustraci uvádím obrázek a srovnání velikosti plochy včelího díla v Eurodadantu a Tachováku.Na snímku je ED bez spodního polonástavku, úl byl osazen letos. Na zobrazené sestavě činí celková plocha díla v Eurodadantu, tj. plodiště a jeden nízký nástavek 2,282 m2 a plocha díla dvou nástavků Tachov 2.059 m2

Nasazujeme medník

mednik_ED

Při rozkvětu signálních rostlin a vložení poslední mezistěny do plodiště nasadíme první medníkový nástavek. Tuto operaci není dobré odkládat. Každé opoždění může vést k nedostatku místa v plodišti se všemi následnými problémy. V prvním nástavku převažují souše, jelikož při náhlé silné snůšce by včelstva nestihla vložené mezistěny vystavět. Jen po stranách, jako předposlední vložíme mezistěny

Další nástavky

mednik2_ED Je-li alespoň podněcovací snůška přidáme následně další polonástavek. Přítomnost druhého polonástavku je nutná z těchto důvodů: 1. včelstvo potřebuje 3-4 dny na vystavění mezistěn, 2. při silné snůšce potřebují včelstva další plochu na uložení nedozralého medu. Někdy se může stát, že matka zaklade souš v polonástavku. Jedná se většinou o ojedinělý stav. Do druhého polonástavku můžeme vložit stavební rámek, sloužící jako past na roztoče varroa, případně u kvalitních včelstev jako zdroj plemenných trubců.

mednik3_EDTřetí polonástavek podsadíme stejným způsobem. Je-li silná snůška jsou mezistěny brzy vystavěny a zaneseny medem. Důležitou roli má nástavek pod plodištěm. Dochází v něm každodenně k výměně informací pátraček o zdrojích nektaru a pylu. Slouží jako překladiště přinesené sladiny, matka pak není v plodišti blokována v kladení a omezuje se tím rojová nálada. V měsíci červnu při prohlídkách rovněž přemisťujeme tmavé plodové plásty ze středu plodového tělesa ke kraji. Na jaře pak tyto plásty pomocí termoterapie odstraníme. Výměna díla plodových plástů probíhá tedy pouze v horizontální poloze, což má řadu předností:

  • nejzatíženější část plástů reziduemi nepřijde do styku s medem
  • přemístěním vystavěných mezistěn do středu plodiště se nám rodí jen velké včely
  • tmavé plásty na okraji vytváří v zimě lepší tepelnou izolaci

Tento letmý pohled na metodiku včelaření v eurodadantu možná poslouží jako inspirace a důvod k vyzkoušení. V článku byly použity materiály z metodiky V. Řeháčka. Tuto metodiku je možno nově získat dle stránek dadantklubu u Luboše Tomáška: lub_tom@seznam.cz