dadant

Přináším další díl metodiky včelaření v Eurodadantu. Minule v tomto článku jsem zevrubně nastínil problematiku, nyní trochu podrobněji. Měl jsem možnost prostudovat metodiku ing. Vladimíra Řeháčka, z níž jsem získal mnoho nových poznatků. Dle mě by včelaření mělo být o celoživotním učení a poznávání. Včely si často vše udělají „po svém“, ale trochu jim můžeme pomoct..

První letmá prohlídka

predjari_ED V. Řeháček popisuje vyzimování poněkud jinak oproti Cimalovi. Tedy klasicky jako v Dadantu, čili plodiště a nad ním nízký nástavek s zásobami. Včelařské předjaří začíná v okamžiku, kdy kvete olše lepkavá a líska obecná, případně jsou už po odkvětu a včelstva hromadně vyprázdnila výkalové vaky, čili provedly pročisťovací let. Když jsou splněny obě tyto podmínky, provedeme jeden z nejdůležitějších zásahů včelaření v EuroDadantu. Polonástavek umístěný v zimě nad plodištěm nyní přemístíme pod plodiště, přičemž aspoň dva prostřední plásty odvíčkujeme, čímž stimulujeme včely k doplnění zásob v plodišti. Tímto úkonem dostaneme plodiště pod uteplené víko úlu. Tuto operaci je možno provést i při nízkých teplotách (pod 10 st.), po přehození zběžně kontrolujeme přítomnost matky. Velmi důležité jsou v tomto období pylové zásoby pro rozvoj včelstva. Pylové desky z okraje plodiště přemístíme za plodové těleso.

Termoterapie

predjari2_ED V Eurodadantu je vhodné používat Blinovu přepážku, jejíž funkce se využívá právě v předjaří. Četl jsem názory, že je tato přepážka v dnešní době přežitek a práce navíc. Nicméně v tomto prostorném úlu má jarní zúžení smysl. A to hned z několika důvodů. Zúžením včelstva na obsednuté plásty využijeme metody termoterapie, čili léčení teplem nosemové nákazy. Dále elegantně vyřešíme výměnu díla v plodišti, jinak problém u systému dadant. Zúžení včelstva, optimální výživa a přísun pitné vody vytváří optimální podmínky pro rozvoj včelstva v choulostivém předjaří. Odvíčkováním zásob za přepážkou vlastně včelstvo podněcujeme. Úpravu včelstva pro termoterapii provedeme co nejdříve po prohození polonástavku pod plodiště. Při této práci by měla být minimální venkovní teplota kolem 10°C, jelikož tato práce je časově náročnější. Zásoby z plástů za Blinovou přepážkou, které důkladně odvíčkujeme, budou brzy přeneseny do hnízda. Tyto prázdné tmavé plásty pak odstraníme. Blinova přepážka je vlastně dřevěná deska, nebo dvě desky sololitu a mezi nimi 1-2 cm silný polystyrén. Tímto zúžením jsme odstranili všechny hluchá místa, kde se jinak sráží voda. Proto je vhodné dodávat včelstvu v tomto období s velkými výkyvy teplot vodu. Tuto termoterapii provádíme cca 21 až 30 dnů.

Konec předjaří, začátek jara

predjari3_EDJakmile se na plástech objeví první náznaky stavby, je to většinou v období prvních snůšek z raně kvetoucích vrb, začneme ihned s vkládáním prvních mezistěn. Nikdy nečekáme do rozkvětu třešně ptačí, která signalizuje začátek včelařského jara. Mezistěnu vkládáme vždy za plod. Jakmile přidáme mezistěny a dojde k ochlazení, je třeba včelstvo podněcovat roztokem medu nebo cukru v poměru 1:1.

Aby včely stavěly potřebují:

  1. mít ve včelstvu kladoucí matku
  2. teplotu v hnizdě optimálně 35°C
  3. podněcovací snůšku
  4. dostatek místa pro rozvinutí stavebního pudu
  5. včelstvo musí mít určitou minimální hmotnost, obecně platí čím silnější včelstvo, tím rychleji staví

U silných včelstev můžeme přidat mezistěn najednou více, vždy těsně k plodu. Pokud je mezistěna vytažena a nezakladena, můžeme ji přesunout doprostřed plodového tělesa, kde ji matka většinou okamžitě zaklade. Tímto postupem vytlačujeme starší plásty ke kraji, plodové těleso přitom netrháme. V této manipulaci je kouzlo Eurodadantu – horizontální obměna díla bez použití mřížky a trhání plodového tělesa.
Tolik k předjaří v Eurodadantu. Blinovu přepážku jsem letos testoval u včelstva, které bylo na počátku března hodně slabé. Nyní je ve velmi dobré kondici a s přehledem dohnalo silněji vyzimovaná včelstva. Samozřejmě musím brát ohled na matku a další faktory, přesto u tohoto úlu termoterapie asi význam má.. V článku byly použity materiály z metodiky V. Řeháčka.