Dne 12. června se konala členská schůze naší organizace. Schůzi řídil předseda Eduard Galuszka. Naším hostem byl předseda OV ČSV Mgr. Sciskala, který obohatil program přednáškou na téma „Nové trendy ve včelařství“.

Na schůzi byli do naší organizace přijati noví členové, přítel Petr Konieczny, Jan Konieczny, Petr Klimsza, Jaromír Rychlý a Jiří Kopel.
Po organizační části následovala přednáška Mgr. Sciskaly. Pan Sciskala ocenil naše úsilí vložené do výstavby včelařského domu. Mimo jiné nám připomněl konání a všechny zároveň pozval na podzimní Celostátní včelařskou výstavu, spojenou s Konferencí zlepšovatelů v Ostravě, konanou 10.-12. září v Ostravě. Rovněž upozornil na možnost čerpání eurodotací, na obnovu včelařského vybavení. V následné diskuzi odpovídal přítomným na otázky z různých oblastí, souvisejících se včelařením.