Rok  uběhl jako voda a těrličtí včelaři se opět setkali při bilancování uplynulého roku 2016. Byly oznámeny výsledky hospodaření, zdravotní situace včelstev na našem území a projednán program na letošní rok. V rámci schůze byli přijati noví členové, hlasovalo se o přijetí p. Parzyka Josefa, Kelču Davida, Heczka Jana a Janíka Richarda. Schůze se konala na obvyklém místě, v sále požární zbrojnice SDH Těrlicko. Přítomno bylo 34 členů ZO a 18 hostů z družebních a spřátelených spolků. OÚ Těrlicko zastupoval místopředseda Ing. Josef Macura.

Z vystoupení hostů:
  • Místopředseda OÚ Těrlicko Josef Macura pozdravil přítomné a mimo jiné uvedl, že obec podporuje činnost spolků na svém území.
  • Stanislav Czudek z ZO Český Těšín nastínil bohatou společenskou činnost spolku a uvedl, že těšínští mají 565 včelstev a 77 včelařů.
  • Stanislav Procner z KoŁa Dziengielów oznámil, že odhlasovali nový název spolku : KoŁo Dziengielów im. Jana Gajdacza, na počest nedávno zesnulého bývalého prezesa spolku.
  • Janka Halúsková z Kysuckého Nového Mesta hovořila o vysokých úhynech včelstev, stavy jsou nyní nižší, než podzimních 1200 včelstev. ZO tvoří 150 členů.
  • Jiří Pavlásek z Lubna nás mimo jiné pozval na Včelařský den, organizovaný dne 22. července běžícího roku.
  • Karol Nogawczyk z Ustroně pozdravil těrlické včelaře a pozval nás na tradiční smažení vaječiny, letos 28. května v Ustroni.
  • Otto Firla z Albrechtic hovořil o změnách ve výboru, nově je předsedou ZO př. Valošek, spolek má 39 členů a 330 včelstev.
  • Miroslav Szop z Havířova konstatoval zvyšující se počet nových zájemců o včelaření, spolek má nyní 46 členů a 360 včelstev.