Po delší době přináším praktické poznatky z ošetřování včelstev v Eurodadantu. Tentokrát z podzimního léčení včelstev a konfigurace úlů pro zdárné přezimování včelstev. Po snůškovém období, které je v posledních letech v našich podmínkách víceméně docela skoupé na medné výnosy je třeba upravit Eurodadanty a připravit je na zakrmení. Tato činnost připadá na měsíc srpen, případně ještě počátkem září.

Zároveň se již provádí léčení včelstev na varoázu. V letošním roce byl v naší organizaci aplikován Gabon FLUM a spady roztočů byly nízké, proto jsem vynechal podzimní aplikaci kyseliny mravenčí pomocí aplikátorů MiteGone. Jinak aplikuji kyselinu mravenčí právě v měsíci září (dřívější aplikaci nasazuji v případě vysokého zamoření roztočem), čímž snižuji stavy roztočů a mimoto omezím matky v kladení. Pro následné fumigace by tedy měly být včelstva bez plodu. Úplného přerušení kladení lze dosáhnout klíckováním matek, právě v měsíci září. Tato metoda je jistě velmi účinná, na rozdíl od věznění matek během celé zimy, kdy dle zkušeností kolegů docházelo k velkým ztrátám matek. Matky zůstávaly opuštěné v klícce při přesunu hnízda blíže zásobám. Klíckování je fajn, ale časově velmi náročné. Nicméně je budu chtít taky vyzkoušet na své včelnici.

Před blížící se zimou provádím ještě rotaci nástavků v Eurodadantech. Pavel Cimala, propagátor úlové sestavy eurodadant ponechává na zimu jeden vysoký nástavek, podložený dvěma nízkými. Čili přesune nízký nástavek s zásobami mezi manipulační nástavek a plodiště. Toto uspořádání se mi neosvědčilo. V předjaří, kdy již matky intenzivně plodují je v úlech zbytečně velký neobsazený prostor. Jedná se vlastně o celou polovinu prostoru, poněvadž včelstva v tomto období obsazují jen horní plodištní nástavek. Pokud je jaro hodně vlhké a ještě studené, může v neobsazených prostorách docházet k srážení vody a vzniku plísní. Opatřením by bylo odstranění manipulačního nástavků velmi brzy zjara, což je často problematické z důvodu počasí. A také to neřeší problém skladování rámků – můžu je uložit do skladu již na podzim a nemusím rozebírat včelstva za nepříznivých jarních podmínek.

 

Včelstva jsou na zimu zúžená na 11 rámků, což je přínosné pro ventilaci. Také vzniká vhodná mezera pro zavěšení fumigačních pásků Varidolu. Tuto rotaci nástavků provádím v polovině října, kdy je třeba vystihnout pravidelné citelné oteplení. Bez stresování včelstev provedu úpravu sezení a koncem října první fumigaci. V polovině listopadu druhou fumigaci. S přihlédnutím ke spadu po fumigacích většinou další léčebné zásahy nedělám.