Součástí naší členské schůze v měsíci červnu byla také přednáška odborného učitele včelařství Jaroslava Kopečka, předsedy Okresní organizace ČSV Frýdek-Místek na téma: Ošetřování včelstev v nástavkových úlech během roku.
Přítel J. Kopeček je uznávaný odborník a propagátor včelařství. Velkou zásluhu má také na úspěšné činnosti kroužku mladých včelařů vedeném při ZO ČSV Frýdek-Místek. Na jeho včelí farmě probíhá každoročně letní tábor mladých včelaříků, pro něž poskytuje př. Kopeček zázemí a připravuje denní zaměstnání při ošetřování včelstev.
J. Kopeček nezapomněl vyzdvihnout kus námi vykonané práce při budování Včelařského domu, kde se mu opravdu líbilo.
O svém včelaření mimo jiné prozradil, že včelaří na dvojí rámkové míře a to 39×27,5 a 39×17 cm, chová včely v nástavkových úlech bez mateří mřížky, o níž uvádí, že včelstva omezuje v činnosti minimálně o 10%. Včelstva zimuje ve třech nástavcích a zimuje na medných, nikoli cukerných zásobách. Zdůraznil nutnost použití dolního polonástavku u kombinovaných nástavkových úlů.
Přednáška jistě každému přítomnému přinesla nový poznatek a rozšířila znalosti. Návštěva Jaroslava Kopečka byla pro nás přínosem a my se těšíme na další setkání v kruhu přátel včelařství.
foto: E. Galuszka, F. Glombek