Mimo jiné o významu biopásů pro včely a ostatní hmyz při obhospodařování zemědělské půdy hovoří film z produkce společnosti SKY FILM , pod názvem „Zdravější krajina“