Rok uběhl opět závratným tempem a tak se těrličtí včelaři opět setkali na výroční schůzi v hezky zrekonstruovaném kulturním domu v Hradišti. Jaro, jak se zdá, letos začíná velmi brzy. Však také včelky už při prvních závěvech teplého vzduchu na počátku února netrpělivě bzučely na letáčcích svých úlů. První jarní prolet byl famózní. Na včelnici to vypadalo, jako při rojení včel.

Nicméně jaro zatím pouze vnadí jak včely tak ostatní živé tvory, jistě nás ještě paní zima poškrábe svými ostrými drápky. A včelaři ještě mají čas na setkání a předání si zkušeností, pobesedování s přáteli z různých koutů našeho kraje.

Výroční schůze ZO ČSV Těrlicko je místem setkání mnoha spolků. Pravidelně nás navštěvují přátelé z polského Ustroně a Dziengielowa, slovenského Kysuckého Nového Mesta, včelaři z Českého Těšína, Lubna, Havířova i Albrechtic. Celkem přijelo 20 hostů z družebních organizací. Vzácným hostem výroční schůze byla rovněž paní místostarostka obce Těrlicko, paní Anna Mašínská. Čas na setkání si rovněž našla většina našich včelařů, schůze se účastnilo 43 členů spolku. Celou schůzi moderoval známý hradišťský včelař Josef Sliwka, Celé období roku 2018 zhodnotil ve své řeči předseda Eduard Galuszka. Mimo jiné zaznělo, že jsme loni přijali do ZO tři nové včelaře, pány Červenku Drahoslava, Drobiše Pavla a Andreje Migalu. Opustili nás dlouholetí členové spolku Alfred Szymsza a Stanislav Onderek, oba ve věku 90 let, počátkem letošního roku náhle Tomáš Fojcik. Ze statistiky prozradím, že organizaci nyní tvoří 58 členů, kteří se starají o 690 včelstev, což je již pořádná armáda dělnic. A také spousta práce pro včelaře. Každé takové včelstvo si žádá svůj čas a lásku. Jen pak se dostaví také sladká odměna. A ta byla loni veliká, byl to úspěšný rok, což mnozí poznali i ve svých ovocných zahradách.

V zdravicích hostů zněly čísla, rady, pozvání. Mimo jiné nás př. Klimša z Č.Těšína pozval na Včelařský den, který se uskuteční 13. července, př. Procner z Dziengielowa na Dzien Pszczelarza – poslední víkend v červenci, př. Waclaw Czapla z Ustroně nás pozval na slavnost u příležitosti 90 let spolku (září 2019) a př. Cyž na slavnostní schůzi u příležitosti 110 organizovaného včelařství v Havířově. Paní místostarostka obce nás ujistila, že Těrlicko na své včelaře pamatuje a že jim také osobně fandí. Za podporu obce jménem výboru spolku chci vyslovit poděkování. Věřím, že i nadále nám vydrží stejně dobré vztahy jak s obcí Těrlicko, tak s našimi družebními přáteli z okolních včelařských organizací.

František Glombek

fotografie A. Wantulok