eda

Předseda ZO ČSV Těrlicko, Eduard Galuszka 28. prosince 2013 oslavil 75. narozeniny. A stále se těší dobrému zdraví a elánu, který mnohým nám mladším ve srovnání s ním chybí. Je doslova duší celé organizace, nechybí mu nadšení pro nové postupy a poznatky, které i uplatňuje v praxi. Mohu zcela otevřeně říct, že pod jeho vedením naše základní organizace jen vzkvétá. Přítel Eduard je členem ZO Těrlicko od roku 1972. Ve funkci jednatele působil 30 let a od roku 2005 je předsedou organizace. Již deset let působí jako pokladník OO ČSV Karviná. Podílel se na nápadu postavit včelařský dům a pak zorganizoval a řídil jeho výstavbu. Za svou svědomitou práci byl odměněn několika vyznamenáními jak základní organizace, tak okresního výboru. Je nositelem odznaku „Vzorný včelař“ a „Vzorný včelařský pracovník“ uděleného RV ČSV.
Přejme mu mnoho elánu a pevné zdraví do dalších let !

V rámci lednové schůze ZO Těrlicko proběhla oslava narozenin př. Galuszky. Přináším zde fotografie z těchto slavnostních okamžiků..