vyrocni201405

Opět po roce se těrličtí včelaři sešli v sále Hasičské zbrojnice v Těrlicku, aby zhodnotili loňský včelařský rok a také si stanovili cíle pro rok letošní. A setkali se v hojném počtu. Výroční členské schůze ZO ČSV Těrlicko, konané dne 22. února 2014 se zúčastnilo 70 včelařů, včelařek a vážených hostů.

Naše pozvání přijali přátelé, zástupci včelařských organizací z Havířova, Albrechtic, Č. Těšína, Lubna u Frýdlantu n. Ostravicí, polského Dzingiełowa a Ustroně a slovenského Kysuckého Nového Mesta. Naší výroční schůze se zúčastnil také vážený host, místopředseda RV ČSV Mgr. Václav Sciskala.

Celou slavnostní schůzi řídil místopředseda ZO, př. Josef Sliwka. Předseda včelařů, př. Eduard Galuszka vystoupil s rozsáhlou zprávou o činnosti naší organizace. Velmi kladně hovořil o spolupráci s OÚ Těrlicko. Obci patří poděkování za příspěvek na léčení včelstev a vybavení Včelařského domu.
Zdravotní referent, př. Jaromír Skokan mohl s radostí oznámit, že dle výsledků vyšetření vzorků zimní měli až na malé výjimky máme včely zdravé. Mor včelího plodu se u nás nevyskytuje a taky napadení leštítkem včelím, způsobujícím varroázu je na nízké úrovni.
Jednatel ZO hovořil o členské základně organizace. Momentálně tvoří organizaci 64 členů. V loňském roce jsme přijali př. Markétu Tkáčovou ze Stanislavic a na vlastní žádost členství ukončili Zdeněk Červenka a Jan Heczko. Naši včelaři se starají o 535 včelstev. Místopředseda Republikového výboru ČSV Mgr. Sciskala hovořil o situaci ve vedení ČSV. O změnách ve výkladu stanov ČSV a neplnění programu vytýčeného na IX. sjezdu ČSV. Přislíbil rovněž, že se bude snažit o nápravu a zdárné vyřešení problémů v pražské centrále ČSV.

–fg