Vyšlo nové nařízení SVS ohledně varroázy, platné pro všechny včelaře :

264305839_1_Narizeni_varroaza(1).pdf

logosvscr

–fg