Včelaři stejně jako jiné organizace bilancují buď ke konci roku, či na počátku roku nového, svou činnost. Hodnotí, plánují a také rádi pobesedují se svými kolegy, včelaři a kamarády. Bývá tady na Těšínsku zvykem, že se při těchto příležitostech navštěvujeme. Je určitě dobře setkávat se i napříč jednotlivými spolky, upevňovat přátelství, nebo navazovat nové. Měl jsem příležitost „být u toho“ v Č. Těšíně a Havířově. Přináším tedy pár snímků.

Včelaři ZO Havířov

Havířovští včelaři se scházejí většinou v restauraci „Lékárna“ v Bludovicích, kde mají příjemné zázemí s plným servisem. Jak jsem měl možnost vyslechnout, organizace má kroužek mladých včelaříků a taky je bohatě podporována Městkým úřadem Havířov.

Včelaři ZO Český Těšín

Se letos sešli v sále Kulturního domu v Chotěbuzi, poněvadž se jedná o organizaci s velkou členskou základnou. Jednání se účastnili i zástupci MěÚ Č. Těšín a OÚ Chotěbuz. Předseda organizace, př. Supík přítomným včelařům po oficielním programu předvedl, jak provádí flotaci za účelem zjištení varroa destructor ve vzorku měli.

Přejme tedy všem včelařům úspěšný včelařský rok a těšíme se na nová setkání!