Rok uplynul jako voda a těrličtí včelaři se opět sešli v sále Hasičské zbrojnice v Těrlicku, aby zhodnotili loňský včelařský rok a také si stanovili cíle pro rok letošní. A setkali se v hojném počtu. Výroční členské schůze ZO ČSV Těrlicko, konané dne 23. února 2013 se zúčastnilo 72 včelařů, včelařek a vážených hostů.

Naše pozvání přijali přátelé, zástupci včelařských organizací z Havířova, Albrechtic, Č. Těšína, Lubna u Frýdlantu n. Ostravicí, polského Dzingiełowa a Ustroně a slovenského Kysuckého Nového Mesta. Obec Těrlicko zastupoval místostarosta Ing. Josef Macura a za Okresní organizaci ČSV Karviná její předseda Mgr. Václav Sciskala.

Celou slavnostní schůzi provázel slovem i vtipem místopředseda ZO, př. Josef Sliwka. Předseda včelařů, př. Eduard Galuszka vystoupil s rozsáhlou zprávou, v níž hodnotil loňský rok pro včelaře jako klimaticky nepříznivý, kdy hlavní snůškové období provázela velká vedra a sucha. Rovněž s potěšením hovořil o zvelebování Včelařského domu,k němuž byla letos vybudována příjezdová cesta. Velmi kladně hovořil o spolupráci s OÚ Těrlicko. Obci patří poděkování za příspěvek na léčení včelstev a vybavení Včelařského domu.
Nákazový referent, př. Jaromír Skokan mohl s radostí oznámit, že dle výsledků vyšetření vzorků zimní měli máme včely zdravé. Mor včelího plodu se u nás nevyskytuje a taky napadení leštítkem včelím, způsobujícím varroázu je na nízké úrovni.
Jednatel ZO hovořil o členské základně organizace. Momentálně tvoří organizaci 65 členů. V loňském roce jsme přijali př. Kamila Stoklasu ze Stanislavic a na vlastní žádost členství ukončili Josef Adámek a Petr Konieczny. Letos bude po zácviku přijata nová včelařka, paní Markéta Tkáčová ze Stanislavic. Naši včelaři se starají o 525 včelstev. Ze schváleného plánu činnosti je třeba vzpomenout připravovaný Kurz pro začínající včelaře, který proběhne pod záštitou Okresní organizace ČSV Karviná. Termín duben, květen. A také přednášku pro širokou veřejnost „Včelí produkty pro zdraví člověka“ MUDr Jany Hajdůškové, známé včelařky a propagátorky medu z Metylovic. Termín akce: červen, červenec. Přesné termíny i upoutávky najdete průběžně na našich webových stránkách

Místostarosta obce, Ing. Josef Macura pozdravil přítomné včelaře a poděkoval jim za záslužnou činnost chovu včel pro celou společnost, tak přírodu hlavně. Předseda OO ČSV Karviná Mgr. Václav Sciskala pronesl zdravici a vyslovil přání úspěšného včelařského roku. V následné diskuzi vystoupili hosté i naši včelaři se svými příspěvky ohledně včelaření i chodu organizace. Celá schůze se nesla v přátelském duchu a dobré náladě, všichni přítomní jistě prožili příjemné sobotní odpoledne.
Přejme tedy našim včelařům úspěšný včelařský rok !