Tak jako každoročně, sešli se těrličtí včelaři koncem února, aby zhodnotili minulý rok. Schůze se zůčastnilo 40 členů organizace a 19 hostů. Pozvání přijal rovněž starosta obce Těrlicko Bc. Martin Polášek a delegace zpřátelených organizací z Českého Těšína, Lubna, Havířova, Dziengielowa (PL) a Ustroně (PL). Navštívil nás také předseda Okresní organizace ČSV Karviná Mgr. Václav Sciskala.

Program zahájil předseda Eduard Galuszka zprávou o činnosti organizace. Zhodnotil uběhlý rok jako úspěšný. Hovořil o finálních úpravách včelařského domu, o účasti našich členů na zájezdech pořádaných ZO Šenov a ZO Havířov. Velký ohlas mezi zájemci o včelaření měl Kurz pro začínající včelaře, organizovaný pod záštitou Okresní organizace Karviná. Galuszka poděkoval starostovi obce Těrlicko za vstřícnost při jednání a dobrou spolupráci s včelaři.
O nákazové situaci hovořil Jaromír Heczko. Situaci zhodnotil jako uspokojivou, dle výsledků vyšetření zimní měli vypadá situace s varroázou uspokojivá. Zmínil se rovněž o alternativní léčbě kyselinou mravenčí.
S finanční situací nás obeznámila pokladní Štěpánka Fukalová. Hospodář organizace př. Klimša přečetl zprávu o inventáři organizace a vybavení Včelařského domu.
Jednatel František Glombek nastínil stav členské základny. Organizaci tvoří nyní 66 včelařů, kteří se starají o 442 včelstev. Na území obce evidujeme také 3 neorganizované včelaře s 81 včelstvy. Velmi kladně hodnotil spolupráci s předsedou E. Galuszkou, jež je hlavním tahounem organizace.

U příležitosti výroční schůze bylo předáno vyznamenání “ Vzorný včelařský pracovník “ přátelům: Alfréd Szymsza, Gustav Folwarczny, Stanislav Onderek a Jozef Benedikovič. Vyznamenání předával Bc. Polášek za OÚ Těrlicko a Mgr. Sciskala za Oo ČSV Karviná.

V diskuzi vystoupili:

  • – starosta Těrlicka M. Polášek, pozdravil přítomné a popřál všem hodně úspěchů v osobním i včelařském životě.
  • – Mgr. Sciskala hovořil o dotaci na podporu včelařství, která je pro letošk navýšená na částku 70 miliónů korun.
  • – Ing. Šop z Havířova vyslovil obdiv nad naším elánem a aktivitou organizace.
  • – př. Vaszut z Dziengielowa pozdravil přítomné, tlumočil pozdrav od Janka Gajdacze, nestora včelařství v Dziengielowie.
  • – př. Klimša z Č. Těšína nevidí situaci se snižováním členské základny černě – zaznamenali naopak přírůstek mladých zájemců o včelaření. Těšínská organizace letos oslaví 140. výročí založení Včelařsko-zaharadnického spolku v Těšíně.
  • – Ing. Peter z Lubna nás pozval na tradiční Včelařský den, konající se 21. července ve Včelařské stanici Krásná.
  • – př. Wrana z Albrechtic hovořil o úbytku včelí pastvy v krajině, jako důsledek činnosti člověka.
  • – př. Nogawczyk z Ustroně nás pozval na tradiční smažení vaječiny v přírodě v areálu Dobka u Ustroně, konající se dne 19. května od 14 hodin.

Oficiální program ukončilo hlasování o schválení návrhu usnesení z výborové členské schůze, jež bylo schváleno jednohlasně. Schůze skončila v 17 hodin.