Jelikož je velmi problematické obstarat si metodiku chovu včel v Eurodadantu, obracel jsem se i na pana Cimalu, zkusím za pomoci přátel z včelařského fóra sestavit alespoň základní osnovu. Tato osnova pak bude dále doplňována nově získanými poznatky, případně vlastními zkušenostmi. Rovněž uvítám každou doplňující informaci od vás..

Rehacek

Myšlenku vytvořit úl pro specifické tuzemské podmínky s nárazovými snůškami, v němž by bylo možno chovat silné včelstva v dostatečně velkém plodišti a s dobře zvládnutelným systémem medníkových nástavků začal u nás prvně rozvíjet ing. Vladimír Řeháček, vloni předčasně zesnulý propagátor tohoto úlového systému. Již od roku 1985 začal vyvíjet svůj typ utepleného Eurodadantu s manipulačním nástavkem, vysokým plodištěm a nízkými medníkovými nástavky s délkou rámku 39 cm.

Nyní se na dalším vývoji a vylepšování metodiky podílí ing Pavel Cimala z Jeseníků. Vyvíjí nyní svou vlastní metodiku, upravenou o získané praktické zkušenosti z dlouholeté práce s úlem typu Eurodadant

Konstrukce úlu

eurodadantyEurodadant konstrukčně vychází z Dadantu. To znamená vysoká rámková míra v plodišti, což podporuje silný rozvoj časně z jara. Úl má vysoký plodištní nástavek s rámky míry 39×30 cm, ostatní nástavky jsou osazeny rámky míry 39×15 cm. V každém nástavku je 13 plástů.

Dno je vysoké 11-13 cm, u vyobrazených úlů přístupné pouze předem. Nad dnem je manipulační nástavek, sloužící k zachycení silné nárazové snůšky, případně poskytuje rezervní prostor pro kladení matky. Plodiště s jedním očkem v horní části, osazené rámky 39×30 a roztečí 38 mm, kterou Cimala zajišťuje hřebeny. Nad plodištěm je medník (případně více medníků) osazený rámky 39×15 cm. Celý úl kryje víko vyplněné u Cimaly 5 cm polystyrénem.
Nástavky jsou bez falců, v rozích osazené plechovými růžky pro lepší stabilitu. Stěna úlu je tvořena vrstvou sololit/polystyrén 2cm/sololit. Nástavek je napuštěn lněnou fermeží, jež má také odpuzovat mravence. Finálně je natřen akrylovou barvou.

prototyp_euroCimala nepoužívá Hofmanovy rámky, jelikož u nich dochází k silnému zalepování styčných ploch a následnému zvětšování mezery. (pozn: toto mám osobně odzkoušené..) Mřížka se nepoužívá, matka jen zcela výjimečně zaklade rámky v medníku. (pozn: rovněž ověřeno v loňském roce..)
U svého prototypu jsem konstrukčně vycházel z tachováku. Nástavky mají falc. Vnější stěna je tvořena palubkami síly 12,5 mm. Následuje polystyrén v síle 2 cm a vnitřek rámuje sololit. Ostatní rozměry jsou totožné. Používám varroadno vlastní konstrukce, osazené letos síťkou polynet – hlavně kvůli korozi z důvodu používání kyseliny mravenčí. Rovněž jsem zrušil leták a celé česno posunul 4 cm dovnitř. Tím jsem vyřešil zasypávání česna sněhem. Odzkoušeno.

Metodika

Podletí – situace na konci července

euro1

 • 1 – medník
 • PL – plodiště 13 rámků
 • 2 – manipulační nástavek pro trubčinu a nárazovou snůšku
 • zakrmeno první dávkou
 • koncem srpna kontrola a druhé krmení
 • první polovina září kontrola a třetí krmení (celkem 18 kg)

 

Situace kocem září

euro2

 • odstraní se manipulační nástavek
 • původní medník se dá pod plodiště
 • doprostřed 1 se vloží pěkný rámek s trubčinou
 • krajní plásty z 1 se odeberou

 

 

 

Předjaří

euro3

 • provede se zúžení plodiště na 11 rámků
 • tímto odstraníme tmavé plásty z plodiště
 • provede se komorování pomocí Blinových přepážek
 • tím se oddělí přebytečné zásoby od plodiště a zlepší teplotní bilance
 • tzn. zúžíme na obsednutý prostor
 • dle polohy sezení stačí zúžit pouze jednu stranu

 

Za 20 až 25 dnů

euro4

 • odebere se krajní rámek za blinovou přepážkou
 • tímto znova odstraníme tmavé plásty, loni uložené na kraji
 • blinova přepážka se posune ven
 • nahradí se mezistěnou, případně dvěmi
 • při další kontrole odebereme blinovu přepážku a přidáme mezistěny

 

Snůška

euro5

 • při snůšce se přidá medník (č2)
 • po naplnění se podloží další medník (č3)

 

 

 

 

 

Závěr

Tenhle postup je pouze nástin problematiky. Postupně bude redigován o nové poznatky, případně vaše zkušenosti. Diskuze k tomuto článku směruji na včelařské fórum, jelikož na tomto webu diskuzi nemáme. Odkaz viz níže.
V článku byly použity materiály z přednášky ing.Cimaly v Karviné r 2009
dále z Podkrkonošského potlachu v papučích – 5. únor 2011