formicacid

Kyselina mravenčí (CH2O2) je nejjednodušší z karboxylových kyselin, je však velmi silnou organickou kyselinou, proto je potřeba při její manipulaci dbát bezpečnostních opatření, zejména při práci s otevřenou kyselinou a ředění. Doporučuji všem při práci používat dostatečně silné gumové rukavice a vhodný oděv a brýle. Problémem zůstává nedostupnost kyseliny mravenčí v potřebné 65% koncentraci a nutnost jejího ředění vodou z 85% kyseliny v poměru 3:1, která se běžně distribuuje u prodejců. Doporučuje se používat kyselinu mravenčí s označením K – krmná. Je využívána k okyselení siláží a mléka telatům a obsahuje pouze zanedbatelné stopové množství možných příměsí, zejména těžkých kovů. Opatrnost je na místě zvláště při práci s 85% kyselinou, 65% kyselina nepředstavuje, při zachování základních pravidel bezpečnosti a použití ochranných pomůcek, žádné zdravotní riziko pro včelaře, který s kyselinou pracuje.

Hlavní výhodou kyseliny mravenčí pro české včelaře je, že její použití není vázáno na veterinární předpis. Mohou ji tedy aplikovat kdykoli uznají za vhodné či nutné – od předjaří do podzimu. Další nespornou výhodou kyseliny je její cena, lze jí koupit poměrně levně v dostatečné kvalitě. Problémy vyvstávají až při ředění kyseliny na požadovanou koncentraci a poté při plnění odpařovačů či odparných desek. Ideálním počasím pro ošetření je teplota max. 25 °C, oblačná či zatažená obloha se sníženou letovou aktivitou včel, kdy se dosahuje nejvyšší účinnosti ošetření.

Jak se ředí kyselina?

Při ředění kyselin je důležitý postup míchání. Správně se má přidávat kyselina do vody a ne naopak. Dva hlavní důvody jsou:
1. Směšování kyseliny a vody je silně exotermické, tzn. uvolňuje se velké množství tepla.
2. Voda má menší hustotu než běžné kyseliny, a tudíž při přilévání do kyseliny zůstává na povrchu. Kombinace obou důvodů může způsobit to, že dojde lokálnímu zahřátí kapaliny a že dojde k prudkému varu („vyprsknutí“).
online výpočet ředění kyselin najdete tady

excel tabulka pro výpočet je ke stažení tady

pro matematiky existuje rovnice:

m1.c1 + m2 . c2 = (m1 + m2) . c
m1, m2 … hmotnosti roztoků 1 a 2, které jsou směšovány dohromady (kg nebo g)
c1, c2 … koncentrace rozpuštěné látky v roztoku 1 a 2 ( % nebo hmotnostní podíl)
c … výsledná koncentrace smíchaných roztoků
u přidávané vody použijeme koncentraci c2 = 0 (neobsahuje žádnou kyselinu)

Popis odpařovače fy Lysoň (PL)

Tento aplikátor se objevil na trhu v loňském roku a dá se pořídit za cca 40 Kč. Dávkovač kyseliny se umisťuje v horní části úlů a využívá se přirozeného působení par kyseliny mravenčí, které jsou těžší než vzduch, tudíž postupují úlem směrem dolů a likvidují dospělé jedince cizopasníka v celém prostoru úlu. V průběhu dne je nutné, aby se odpařilo 2.5 až 6.0 g kyseliny mravenčí – tím dosahujeme efektivity působení od 30% do 90% úmrtnosti roztočů. Odpařování je závislé na několika faktorech, mezi jinými na teplotě. Rychlost odpařování se dá regulovat uzávěrem. Tento faktor je důležitý a teplota by měla být 10°C až 25°C !

Nádobka má objem 60ml a je vyplněná savým materiálem. Do této nádobky vlijeme 40 ml kyseliny mravenčí o koncentraci 60-65 %, zakryjeme víčkem a otočíme otvory směrem do úlu. Položíme buď přímo na rámky, nebo přes otvor ve stropu. Nádobku ponecháme v úlu 10 dnů a průběžně kontrolujeme spad mrtvých roztočů. Tato dávka je preventivní, v případě větší invaze roztoče je třeba aplikaci opakovat, případně použít dvě nádobky. Tolik z návodu k dávkovači KM.
Aplikátor bude v naší organizaci testován. Na podzim se podělíme o zkušenosti.

Houbičkový odpařovač

Tuto aplikační formu testoval MVDr. Zdeněk Klíma. Nosičem kyseliny při tomto ošetření je houbička z čisté celulózy o rozměrech cca 20×18 cm používaná k mytí nádobí. Houbička se položí na horní loučky posledního nástavku, přičemž je podložena dvěma dřívky . Velmi dúležité je u toho způsobu překrytí nástavku fólií pro usměrnění kyseliny směrem do úlu.
Aplikace je následující: První den aplikace se odměří 60 ml 65% kyseliny mravenčí a rozlije se po povrchu houbičky položené na rámcích a přikryje se folií. Po 48 hodinách se aplikuje stejné mnžství kyseliny a za dalších 48 hodin se suchá houbička vyjme. Toto je jedno ošetření. Za týden se opakuje stejným zpúsobem. Klíma doporučuje tuto aplikaci provést dvakrát v rozmezí červenec-srpen (v závislosti na intenzitě varoózy).
Doporučuje se před použitím houbičky vyprat, bývají napuštěny dezinfekcí. Výhodou této metody je jednoduchost metody a při větším počtu včelstev také cena. Tato metoda se mi líbí a rovněž ji v sezóně odzkouším.

Při použití těchto aplikátorů mějte na mysli, že se jedná o neregistrované přípravky, a jednáte na vlastní nebezpečí. V článku byly použity materiály z časopisu Moderní včelař 2/2010.