OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sobotu 26. března pořádala Okresní organizace ČSV Karviná přednášku známého propagátora alternativního včelaření ing. Leoše Dvorského, předsedu ZO Mladá Boleslav a člena Republikového výboru ČSV. Téma přednášky: Okénko do alternativního ošetřování včelstev (včelstvo v přírodě, medná komora, volná stavba, využití plodového rytmu proti kleštíku včelímu, využití kyseliny mravenčí, varroatolerance, jak se včely dokáží bránit roztoči, jaké vlastnosti by měla mít varroatolerantní včela, varroatolerantní metoda ošetřování včelstev)

 

Leoš Dvorský, jak sám uvedl včelaří už od dětských let a můžeme říct, že tato záliba u něho přerostla v životní poslání. Preferuje přirozený chov , co nejvíce se blížící životu včel ve volné přírodě. Klade důraz na využívání přirozených vlastností, biorytmus a sociální složení včelstva. Jako prioritu bere celoroční včelaření na medu, využívá mednou komoru, cukr ke krmení nepoužívá. Jeho včely si staví své dílo od základu – bez mezistěn, jen na mírně upraveném rámku. Přítel Dvorský apeluje na včelaře, aby nezapomínali vnímat včelu jako živého tvora, součást přírody.

 

Jako výhody medné komory uvádí stálou zásobu medu v množství cca 20kg, vitální včely krmené přirozenou plnohodnotnou stravou, přirozenou plodovou křivku včelstva, omezení slídivosti, úsporu nákladů na cukr, až o 30 % menší zimní spotřebu zásob.
Proč využívá přirozené stavby včelího díla? K této otázce uvedl že v přírodě včelstva staví buňky o různé velikosti, dochází k přirozenému poměru trubčiny a dělničiny, plásty i med jsou bez reziduií a rovnež časová úspora je nezanedbatelná.
Ošetření kyselinou mravenčí provádí na základě znalostí napadení včelstev, převážně dlouhodobými nosiči a 65% KM pomocí aplikátoru Nassenheider a MiteGone. Formidol jen zcela výjimečně. Akaricidy u nás povinné dle veterinární správy nepoužívá vůbec.

karvina2011

 

Jak sám Leoš Dvorský uvedl, má velmi dobré výsledky, všechny postupy odzkoušené a považuje se hlavně za včelaře-praktika, ne vědátora. Nezbývá než popřát případným zájemcům o vyzkoušení nových, jistě přínosných postupů hodně úspěchů.