80 let organizovaného včelařství v Těrlicku

Již 80 let se datuje od vzniku organizovaného včelaření na území Těrlicka. V roce 1936 vzniká první včelařský spolek, pod vedením Josefa Sczerby. Válka v roce 1938 přerušuje činnost spolků. Po válce, v roce 1945 se obnovuje Včelařský spolek, opět pod Sczerbovým vedením a čítá 107 včelařů s 597 včelstvy. Únorové převzetí moci komunisty (1948) mění strukturu spolků, vznikají krajské včelařské pobočky a v padesátých létech se spolky centralizují pod křídly Českého svazu včelařů. Během všech těchto bouřlivých let vede těrlické včelaře Josef Sczerba. V roce 1966 odstupuje z funkce ze zdravotních důvodů a druhým předsedou, tehdy již Základní organizace Českého svazu včelařů se stává Josef Farnik. V roce 1975 přejímá vedení ZO Karel Suchánek, který zastává tuto funkci až do roku 1989. Čtvrtým předsedou byl zvolen Rudolf Biedrava. Vedení organizace se věnuje do roku 2005, kdy za zdravotních důvodů odstupuje a předsednický post přejímá Eduard Galuszka. Tuto funkci zastává do dnešních dnů. Tolik málo z historie.

výbor ZO ČSV Těrlicko

výbor ZO ČSV Těrlicko

Na slavnostní schůzi dne 17. září 2016 se setkávají místní včelaři, jak pamětníci, tak mladší nadšenci pro včelařské hobby. Pozvání přijali rovněž přátelé z Havířova, Albrechtic, Českého Těšína, Lubna, Dzięngielowa, Ustroně a Kysuckého Nového Mesta. Obecní úřad Těrlicko zastupovala paní Michaela Sikorová, referent pro životní prostředí. O minulosti i současnosti obsáhle referoval předseda ZO ČSV Těrlicko, přítel Eduard Galuszka. Po zdravicích hostů přednášel Václav Sciskala na téma: Racionalizace ve včelařství. Součástí oslav bylo rovněž ocenění zasloužilých členů organizace za jejich přínos pro rozvoj a popularizování včelařství na Těrlicku.

Základní organizace včelařů v Těrlicku má již 80 let, nechť se spolku i nadále daří udržovat vysoký standart včelařství. Přeji všem milovníkům přírody, včel a sladkého medu hodně zdraví a radost ze života.

František Glombek