Havířovští včelaři zvou na zájezd. Případní zájemci nechť kontaktují osobu uvedenou na letáku.