Pro včelaře spadající pod ZO Těrlicko:

Žádosti na dotaci 1.D odevzdávejte svým úsekovým důvěrníkům do 10/9 případně přímo mě, nejpozději do 15. září 2017.

 

Glombek František