Pro včelaře spadající pod ZO Těrlicko:

Žádosti na dotaci 1.D odevzdávejte svým úsekovým důvěrníkům do  případně přímo mě, nejpozději do 15. září 2018. K žádosti přiložte případně i tiskopis hlášení evidence včelstev pro ČMSCH a.s. Hradišťko, který pak odesílám hromadně za ZO.

 

 

Glombek František