Stále vitální Eduard Galuszka se právě dožívá krásného životního jubilea – 80 let. V rámci prosincové schůze výboru ZO proběhla rovněž oslava Eduardových kulatin. Život letí nesmírným tempem a proto je občas dobré zastavit se a ohlédnout se zpátky. Za naším předsedou je vidět spousta úspěšných let vedení spolku a kus vykonané práce. Přejeme mu hodně zdraví do dalších let !