OLOMOUC Včely v Česku zase hromadně hynou, píší média. Ale jaká je skutečná situace? Odpověď nyní nabízí nová zpráva o ztrátách včelstev podle monitorovacího systému COLOSS, který už šest let provozují vědci péčí Jiřího Danihlíka, mladého biochemika z Univerzity Palackého, a jeho kolegů. „Mám pocit, že včelaření se stává symbolem ekologického smýšlení střední generace,“ říká Danihlík.

Někde byly ztráty včelstev za sezonu 2018/19 skutečně extrémní – a to i nad polovinu populací v úlech! Dokládají to dotazníková šetření mezi včelaři například na Kraslicku v západních Čechách, na Kaplicku a kolem Trhových Svin v jižních Čechách, v okolí Telče anebo poblíž Nového Jičína. Jinde se však pohybují i hodně pod pěti procenty.

„V loňském i letošním roce se ztráty včelstev (včely medonosné) v Česku pohybovaly kolem třinácti procent. Toto je však statistický údaj za celou republiku, v některých regionech byly ztráty minimální, nebo naopak neobvykle vysoké,“ řekl LN Danihlík. „Mediální zprávy o velkých úhynech včelstev mohou být zavádějící, často jde o lokální problémy, které se bohužel generalizují. Regionální rozdíly souvisejí jak se šířením chorob, z nichž nejzávažnější je varroóza a mor včelího plodu, tak s podmínkami v dané lokalitě,“ dodává „včelolog“.

Celý článek v odkazu níže:

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/vcelam-pomaha-sad-i-nesekany-travnik-podle-biologa-se-vcelareni-se-stava-symbolem-ekologickeho-smysl.A190615_135302_ln_domov_ele