Opět po roce a opět na tradičním místě, v Hasičské zbrojnici obce Těrlicko bilancovali minulý rok těrličtí včelaři. Dne 12. března 2016 se na výroční schůzi setkalo 32 členů spolku včelařů a 18 hostů. Byli přítomni strarosta obce Těrlicko Bc. Martin Polášek , okresní předseda ČSV Mgr. Sciskala a zástupci spřátelených spolků z Havířova, Albrechtic, Českého Těšína, Lubna, polského Dziengielowa a Kysuckého Nového Mesta ze Slovenska.

FOTO FRANTISEK GLOMBEK
FOTO FRANTISEK GLOMBEK

Předseda těrlických včelařů, přítel Eduard Galuszka zhodnotil rok 2015 jako úspěšný. Po kolapsu včelstev koncem roku 2014 se většině včelařů podařilo obnovit stavy včelstev na původní počty. Členové spolku se také zůčastňovali akcí včelařů z okolí, mimo jiné jmenujme Včelařský den v Č. Těšíně, Lubně a Dziengielowie. Úspěchu se těšila přednáška př. Ostárka na téma: Zahrada plná květů a včel, pořádaná v září ve Včelařském domě. Galuszka také poděkoval Mgr. Poláškovi za finanční podporu ze strany obce Těrlicko.

FOTO FRANTISEK GLOMBEK
FOTO FRANTISEK GLOMBEK

Jednatel František Glombek uvedl, že v katastrech působnosti spolku je evidováno 57 včelařů, kteří se starají o 539 včelstev. V loňském roce ukončil členství pan Kowala a 1. března letošního roku náhle zemřel Václav Němčík.

Starosta obce, Martin Polášek pozdravil přítomné včelaře, zdůraznil všeobecný přínos práce včelařů pro celou obec a přírodu vůbec a popřál všem hodně zdaru v dalším včelařském roce.

Václav Sciskala hovořil o možnosti čerpání krajské dotace na obnovu starých úlů, problémech ve vedení Českého svazu včelařů po X. Sjezdu ČSV, kdy došlo ke kompletním změnám na vedoucích postech svazu. A také o nové iniciativě na úrovni kraje, kdy dochází k vzniku nového Spolku včelařů Moravy a Slezska.

Tadeáš Klimša z Č. Těšína hovořil o obnově včelstev po kolapsu v roce 2014, pro kterou získali četné sponzorské dary jak z města, tak od podnikatelských subjektů.

Jana Halúsková z Kysuckého Nového Mesta se mohla pochválit 15 novými včelaři. Josef Waszut z Dziengielowa pozdravil české včelaře a mimo jiné uvedl, že v Polsku hrozí za nedodržování veterinárních předpisů při léčení včelích nemocí až dva dny vězení! Jiří Pavlásek z Lubna hovořil o chloubě organizace – Včelařské stanici Krásná, kterou navštěvují četné exkurze. Evžen Cyž z Havířova nás pozval na zájezd jimi organizovaný. A za včelaře z Albrechtic nás pozdravil Vlastimil Kornas.

Setkání včelařů má již tradičně vysokou úroveň. Aktuality a upoutávky na akce v okolí lze také již několik let najít na webových stránkách organizace: vcelari-terlicko.cz

Výroční schůze je již minulostí a nyní již včelaři vyhlížejí hřejivé slunce, tolik očekávané jejich včelkami. Přejme jim úspěšný rok !