aktualizováno dne 21. dubna 2024

Kyselina šťavelová je sloučenina organické kyseliny, která se nachází v různých rostlinách a zelenině, které jíme každý den, včetně zlatavého medu. 

Co je kyselina šťavelová?

Kyselina šťavelová je sloučenina organické kyseliny. Dá se s jistotou říci, že kyselina šťavelová je v našem prostředí hojná a kyselinu šťavelovou konzumujeme v naší stravě neustále v nízkém množství.

Kyselina šťavelová se používá mimo včelařství jako účinný čistič mnoha různých věcí od budov po bazény. Kyselina šťavelová se také používá k bělení dřeva a také v některých přípravcích na bělení zubů.

Pro nás včelaře se kyselina šťavelová používá jako „měkký“ akaricid, protože je toxická pro našeho primárního škůdce Varroa destructor . Kyselina šťavelová je dobrou volbou k léčbě roztočů varroa kvůli způsobu, jakým kyselina interaguje s roztočem. Je nepravděpodobné, že by si roztoči varroa vůči němu vytvořili rezistenci, ale vždy je vhodné střídat ošetření jakéhokoli škůdce pomocí strategie integrované ochrany proti škůdcům a kyselina šťavelová se v tom neliší.

Problémy při potírání roztoče varroa

Jedním z hlavních problémů léčby roztoče varroa je to, že roztoči využívají přirozené chování včely medonosné. Včely se rojí. Rojení slouží jako prostředek rozmnožování včelstva. V určitých obdobích roku také okrádají jiné kolonie a mohou rabovat z úlu do úlu v rámci včelína, takže se ocitnou v jiných koloniích, než jsou jejich vlastní. Jakákoli dospělá samice roztoče varroa vezoucí se na dospělých včelách bude přesunuta s včelou do dalšího včelstva.

Pokud přesunete nějaké včely nebo plod, budete také pohybovat roztoči. Roztoči Varroa se rovněž přemísťují mezi úly, když včelař manipuluje s koloniemi při kontrolách včelstev nebo při vytváření oddělků pro nadcházející sezónu. Dokonce i odstranění rámků pro posílení dalších včelstev plodem neúmyslně přesune populace roztočů varroa do nového úlu spolu se včelami. Rozptylovací fáze životního cyklu roztočů varroa má značný dopad na včelstvo, ale reprodukční fáze je stejně zničující, jakožto probíhá v uzavřených buňkách plodu.

Roztoč varroa se přemisťuje do plodové buňky z fáze rozptylu do fáze rozmnožování v době, když se z vajíčka včely medonosné vylíhne larva, tedy přibližně v 5 dnech. Tehdy je varroa připravená začít snášet své první vejce. Čeká pak, až včely zavíčkují buňku, než snese své první vejce; účinný způsob, jak zajistit, aby její mláďata byla v bezpečí a dobře krmena. V době, kdy se včela zakuklí v dospělého jedince, nakladla každá dospělá samice 5-6 vajíček. Nejprve jeden samec a potom zbytek jsou samice, které dosáhnou dospělosti a jsou schopné reprodukce za 7 dní.

Vzhledem k tomu, že populace roztoče varroa se hromadí pod plodovým víčkem, může být pro včelaře náročný postup likvidace těchto roztočů. U kyseliny šťavelové je problém, že neproniká víčkem buňky; Zima je jedním z nejoptimálnějších období pro léčbu. Včelstvo je nejmenší a kolem zimní rovnodennosti je málo nebo vůbec žádný uzavřený plod. Pokud je kolonie malá, populace varroa je také malá. Kyselina šťavelová ovlivní populaci varroa v období, kdy zimním včelám ubírají životně důležité tělesné tkáně, které je udržují v kritickém zimním období. Jakmile se daná kolonie vyrojí, je také další ideální čas pro použití kyseliny šťavelové. Všichni roztoči varroa budou na včelách ve fázi rozptýlení, takže postřik kyseliny šťavelové zde významně zasáhne všechny roztoče.

Protože životní cyklus varroa je složitě spojen s hostitelem včely medonosné, je obtížné, téměř nemožné úplně vymýtit varroa z úlu. Existuje neustálé riziko opětovného zamoření z jiných včelích úlů, takže i když vaše včelstvo má po ošetření malé nebo žádné zamoření roztoči, mohlo by se rychle znovu zamořit varroa.

Stejně jako včela medonosná mohou roztoči varroa žít 2-3 měsíce v aktivní sezóně a až 5 měsíců v zimě. Dospělí roztoči varroa žijí v zimě na včele medonosné a živí se především tukovou tělesnou tkání včely, nikoli hemolymfou, jak se dříve myslelo. Tento převratný objev Samuela Ramseyho v roce 2019 ukázal, že roztoči varroa využívají „játra“ včely medonosné, o kterých víme, že u lidí jsou velmi důležitým orgánem v těle pro každodenní funkce. Pokud bude mít Varroa na výběr mezi tukovou tělesnou tkání a hemolymfou, bude upřednostňovat tukovou tělesnou tkáň. Žije pak déle a klade více vajíček, což naznačuje, že tuk je nedílnou součástí stravy roztoče Varroa.

Varroa je pro včelaře problematická a pokud se roztoč varroa nechá přemnožit, může se během 2–3 let každé včelstvo zhroutit a zemřít. Pravděpodobnost úmrtnosti včelstev stoupá s vyšším zamořením varroa, takže léčba varroa je velmi důležitá, pokud nechcete riskovat ztrátu včelstva přes zimu.

Proč je kyselina šťavelová dobrá pro léčbu varroa

Kyselina šťavelová je toxická pro roztoče varroa; tvoří krystaly na adhezivních lalocích varroa (jeho chodidlech) a na krmných ústech, které se pak dostávají do těla roztoče. Adhezivní laloky mají vodný sekret, který se váže na krystaly kyseliny šťavelové a způsobuje jejich růst. To poškozuje životně důležité orgány roztoče a zabíjí ho. Včela medonosná vylučuje na chodidlech a celém těle voskový povlak, který chrání včelu před kyselinou šťavelovou, což znamená, že nepodléhá kyselině šťavelové stejným způsobem jako roztoč, ale může ji transportovat včelstvem.

Kyselina šťavelová je všestranná a lze ji použít k léčbě varroa v různých formách a v různých obdobích roku; nejpoužívanější a nejznámější je metoda zimního pokapu. Tuto včelaři používají již dlouhou dobu, ale dalším oblíbeným způsobem aplikace ošetření se nyní stává postřik a odpařování kyseliny šťavelové.


Metody aplikace kyseliny šťavelové

1. Postřikem

Postřik kyselinou šťavelovou je způsob, jak aplikovat kyselinu šťavelovou do včelstva, když je průměrná teplota nad 8°C. To může být v průběhu sezóny od jara do začátku podzimu až po roje oddělky a především: včelstva bez plodu.

Postřik kyselinou šťavelovou je časově více náročný než léčba pokapem, protože
každý rámek musí být odstraněn z úlu, a z tohoto důvodu je vhodný v menších
včelínech. Doporučená dávka je založena na studiích prováděných ve Střední Evropě:
vodný roztok 3% dihydrátu kyseliny šťavelové (30 g kyseliny:1 l vody; předpokládá se dihydrát KŠ 99,5%) se nastříká na
včely sedící na plástech. Dávka 3−4 ml roztoku by měla být použita na jednu stranu
plástu. Ošetření se provádí při venkovní teplotě vyšší než 5 °C, doporučovány jsou
teploty v rozsahu 4−16 °C (Rademacher a Harz, 2006).

Dihydrát kyseliny šťavelové smíchaný ve 3% roztoku je dobře snášen včelami a matkou. Vyhněte se stříkání do otevřených plodových buněk, proto se doporučuje stříkat kyselinu šťavelovou pod úhlem 45°. Jemná mlha na včele je dostačující, není třeba včely úplně smáčet, protože to může způsobit stres a způsobit nežádoucí účinky na včely.

Kyselina šťavelová při kontaktu rychle působí a roztoči varroa zahynou a spadnou ze včel brzy po postřiku. Protože roztok neobsahuje žádný cukr, voda se rychle odpařuje a zanechává na včele dihydrát kyseliny šťavelové ve formě drobných jehličkovitých krystalů. Tyto krystaly si včely vyčistí samy. Postřikový roztok dihydrátu kyseliny šťavelové by se neměl používat více než dvakrát u jedné generace včelích dělnic, protože subletální poškození a stres mohou zkrátit život včel. Opakované použití může způsobit poškození královny; to poslední, co si přeješ.


2. Pokapem

Nejvhodnějším způsobem aplikace se zdá být pokap kyselinou, zejména pro
velké včelíny, včelař potřebuje pouze injekční stříkačku, rukavice a ochranné brýle.
Aplikace je rychlá, nákladově efektivní a lze ji snadno provádět na horní loučky plástů,
popř. přímo na včely, nejlépe tak, aby nebyly v zimním chomáči. Včely si léčivo
předávají, čímž dochází k jeho distribuci v celém včelstvu. Doporučená koncentrace
kyseliny byla stanovena na základě srovnání účinnosti a snášenlivosti ve všech
klimatických oblastech Evropy. Pro centrální Evropu se doporučuje 3,5% koncentrace
(35 g kyseliny:1 l cukerného roztoku), aplikace se provádí při teplotě vyšší než 3 °C.
Léčba v letním období se nedoporučuje z důvodu vysoké úmrtnosti včel a nízké
účinnosti, resp. kvůli velkému počtu zavíčkovaných buněk (Rademacher a Harz, 2006).


Připravené cukerné roztoky kyseliny šťavelové, které jsou určeny k ošetřování
včelstev, je třeba uchovávat při nízkých teplotách − optimálně do 4 °C, aby nedocházelo
k výraznému zvýšení obsahu hydroxymethylfurfural (dále jen HMF) a roztok se tak
obsahem této látky nestal pro včely jedovatým. Vzestup obsahu HMF se projevuje také
ztmavnutím cukerného roztoku. Při dlouhodobějším přechovávání roztoků kyseliny
šťavelové a manipulaci s nimi je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména s ohledem na to,
že při případném požití nebo nadýchání se par této kyseliny, jako látky zasahující do
látkové přeměny vápenatých iontů, může docházet k nebezpečným otravám (Švamberk,
2003).
Každá zimní aplikace kyseliny v cukrovém sirupu způsobuje zvýšení aktivity
zimujících včel. Ta zůstává zvýšená zhruba po dva týdny a v tomto období se zvyšuje
až o dva stupně teplota zimujícího chomáče. To stojí zimující včelstvo až o 1,5 kg větší
spotřebu krmiva. Výkalové vaky včel se předčasně přeplňují a v případě pozdního
jarního proletu to může způsobit vážné problémy. Optimální termín zákroku je koncem
listopadu až začátkem prosince, několik dní před předpovídaným oteplením, které
umožní zimujícím včelám prolet a vyprázdnění výkalového vaku (Ptak, 2012)

Článek o aplikaci KŠ pokapem najdete na tomto webu zde: Zimní aplikace kyseliny šťavelové obrazem


3. Sublimací

Odpařování kyseliny šťavelové je léčebná technika, která si získala oblibu ve světě amatérských i profesionálních včelařů. Na trhu existuje řada různých odpařovačů kyseliny šťavelové, ale všechny dělají totéž; vezměte čistý dihydrát kyseliny šťavelové a zahřejte jej, aby se rozptýlil do úlu. Páry kyseliny šťavelové cirkulují a poté se usazují na včelách jako krystaly, kde se setkají s foretickými roztoči.

Dihydrát kyseliny šťavelové se odpařuje ve dvou krocích a při vysokých teplotách se rozpadá na neaktivní páry. Odpařování kyseliny šťavelové umožňuje opakovanou přesnost pro každý ošetřený úl, když jsou dodržovány pokyny k použití.

Článek o použití KŠ sublimací bude zveřejněn na počátku zimy.


Online výpočet koncentrace výsledného vodného roztoku KŠ lze provést například ZDE

s použitím zahraničních zdrojů