Přední pracovník Výzkumného ústavu včelařského v Dole př. Ing Dalibor Titěra CSc. navštívil ostravské včelaře. Okresní organizace ČSV Ostrava jej totiž pozvala k pořádání přednášky na téma „Zdravotní stav a tlumení nákaz včel“ O přednášku byl velký zájem, dokonce se na všechny zájemce nedostalo.

titera03

Někdo si může říct, že takový odborník vystoupí s přednáškou nezáživnou, plnou odborných termínů, běžným včelařům nesrozumitelných. Ale opak byl pravdou. Celé tři hodiny se nesly ve velmi přátelském duchu a přednáška byla opravdu záživná i výživná.. Zdravotní stav, toť základ úspěšného chovu. Tímto konstatováním začala i končila celá přednáška. Závisí na mnoha faktorech, mimo jiné kvalitní skladbou zimních zásob, složených z dostatečného množství pylu i cukerných zásob.Jak Titěra uvedl, po období úplného zimování na cukru se mnoho včelařů alternativně vrací k zimování na medných zásobách. Je to způsob přirozený a pro včely lepší. Jak zdůraznil, obezřetnost je třeba věnovat zakrmování dnes populárními krmnými roztoky. Testy prokázaly, že levnější krmiva obsahují až 30% vody a také až 30% nestravitelných částic, které neúměrně zatěžují včely během zimního období. Výše uvedeným tudíž padá i ekonomická výhodnost těchto roztoků.Toť jeho tvrzení

titera02

Jakožto zástupce Výzkumného ústavu Dol samozřejmě podporuje metodiku léčení varroázy Varidolem. Ale zmínil se o prokázaných případech se sníženou účinností Gabonu. Tento stav je třeba monitorovat a v případě nízké účinnosti aplikovat v podletí kyselinu mravenčí. Diagnostika je v dnešní době nutná a aktivita se očekává do samotného včelaře. Titěra připomněl trochu zapomenutou metodu podzimního klíckování matek před samotnou fumigací. Tímto postupem dosáhneme stavu, kdy je včelstvo při fumigaci bez plodu.

Nemoci

Jak už jistě víte, rozšiřuje se nový typ nosemy – Nosema Caranae, která snižuje imunitu a dlouhověkost včel. V EU zatím není schválené léčivo. Potlačovat se dá hlavně čistotou v úlu a včasnou výměnou díla. Dále pak kyselinou mravenčí, účinek zvýšené teploty není oproti účinku na Nosemu apis prokázán. Otázka moru včelího plodu – zatím nejlepší metoda likvidace akutních ložisek je likvidace ohněm. V nynější době se jedná o změně legislativy, kdy likvidace celého stanoviště bude závislá od procenuálního infikování.

Ochranná známka „Med jak má být“

Ochranná známka „Med jak má být“ je iniciativa Výzkumného ústavu v Dole, jež má za cíl nabídnout spotřebiteli kvalitní český med přímo od včelaře, pro který by se rád vracel a byl ochoten zaplatit odpovídající cenu. Účastnit se může každý včelař. Stačí vyplnit přihlášku a poslat spolu se vzorkem medu do laboratoře VÚVč Dol. Po rozboru vzorku obdrží certifikát, případně i pečeť kvality, na základě které si může každý konzument na internetu ověřit pravost certifikátu.

V diskuzi zaznělo:

 

  • – úlová otázka je spíše důležitá pro včelaře, usnadňuje mu manipulaci a ošetřování. Včely jsou silně adaptibilní a poradí si s mnoha rozmary včelaře.
  • – rámky z plastu nejsou v souladu s přirozeným chovem včelstev,mimoto vzniká ekologická zátěž v podobě vyřazených rámků.
  • – použití Varidolu ikdyž je uváděná použitelnost Varidolu 1 rok, dle testů je plně funkční 5 let.
  • – apiguard zanechává stejné rezidua jako nyní odsuzovaný Gabonu
  • – kyselina mravenčí ano, ale vyžaduje iniciativu včelaře při monitoringu a následném použití. Mimoto včely dokážou docela účinně KM odvětrávat.
  • – kyselina šťavelová její nebezpečí číhá v nulové odbouratelnosti – zůstává ve včelách, díle i vosk

 

Přednáška se protáhla až přes poledne, diskutovat by bylo o čem až do večera. Už nyní je přislíbena přednáška na příští rok a ve větších prostorách. Těšíme se !