Informace o krajské dotaci na výměnu starých úlů (zadováků), anebo nástavkových úlů starších patnácti let.

Pro naší ZO byl stanoven sumář výměny na 24 úlů.  Další informace je , že na jeden úl  je dotace 1000 Kč a  je možno žádat minimálně 3 úly  anebo maximálně 10 úlů. Dále  byla utvořená komise za ZO Těrlicko ing. Klimša a ing. Havlíček ,kteří vypracují

seznam žadatelů a zajisti celkový „sběr“ starých úlů  a na jejich likvidaci pozvou garanta za OO ČSV Karviná místopředsedu přítele Kamila  Škutu, který je zodpovědný za správnost  likvidace starých úlů a současně potvrdí  žádosti pro jednotlivé žadatelé. K likvidaci je nutno pozvat pana Škutu a to telefonicky.Dále. u faktury o koupi úlů musí být doklad o zaplacení(dodá žadatel). Výše  požadované částky  musí být proplaceno na účet ne hotovostně.. Faktura po předložení ( od jednotlivých žadatelů) bude zaslána přes pana Škutu příteli Galuszkovi ,který požadované částky od jednotlivých žadatelů přepošle na účty.Termín pro podávání žádostí na nové úly byl stanoven  do 31.5. 2016  Včelaři si mohou nakupovat nové úly již ihned.

Informaci vystavil Eduard Galuszka